Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2024 - XSMB năm 2024

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2024

Chọn năm:
Xem thêm thống kê: Năm 2023, Năm 2022, Năm 2021, Năm 2020, Năm 2019,
42932
1-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
87444
1-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
71961
1-3
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
10956
2-1
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
28174
2-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77433
2-3
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
62495
3-1
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
33389
3-2
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
10240
4-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
13300
4-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
38267
5-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
69876
5-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
72794
6-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91267
6-2
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
69618
7-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
67384
7-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
91089
8-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
85852
8-2
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
48877
9-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73732
10-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
28285
11-1
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
13113
12-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
68586
13-1
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
39100
13-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
91138
14-1
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
17670
14-2
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63261
15-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
48331
15-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
95539
16-1
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
34864
16-2
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
76553
17-1
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
58294
17-2
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
54998
18-1
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
39903
18-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
14609
19-1
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
75801
19-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
70964
20-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
57406
20-2
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
45819
21-1
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
99937
21-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
36910
22-1
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
82488
22-2
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
87441
23-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
16053
23-2
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
61661
24-1
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
57333
24-2
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
77375
25-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
15545
25-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
20347
26-1
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
27234
26-2
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
61579
27-1
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
36209
27-2
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
68274
28-1
LC
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
77645
28-2
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
75346
29-1
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
39648
29-2
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
08524
30-1
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
47666
31-1
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
61 3 lần
00 2 lần
09 2 lần
32 2 lần
33 2 lần
Bộ số Số lượt về
45 2 lần
53 2 lần
64 2 lần
67 2 lần
74 2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
02 0 lần
04 0 lần
05 0 lần
07 0 lần
08 0 lần
Bộ số Số lượt về
11 0 lần
12 0 lần
14 0 lần
15 0 lần
16 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 6 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 5 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 5 lần

Thảo luận