Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Chat

Kết quả thống kê theo đầu đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Chọn miền/tỉnh: Chọn ngày:  
xsmn
ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12/06/2024
1
1
2
2
3
6
5
4
2
1
11/06/2024
4
2
3
2
2
5
2
3
0
4
10/06/2024
3
0
3
2
2
3
3
3
5
3
09/06/2024
2
2
4
1
2
3
4
3
3
3
08/06/2024
3
5
2
3
3
1
2
3
5
0
07/06/2024
2
3
2
2
5
4
3
0
3
3
06/06/2024
4
6
4
1
3
3
3
0
2
1
05/06/2024
2
1
4
5
3
2
4
1
3
2
04/06/2024
3
5
3
0
3
4
3
3
2
1
03/06/2024
2
5
4
1
4
0
1
4
5
1
Tổng 26
30
31
19
30
31
30
24
30
19

Thống kê đầu lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 26 lần về
 • Đầu 1: 30 lần về
 • Đầu 2: 31 lần về
 • Đầu 3: 19 lần về
 • Đầu 4: 30 lần về
 • Đầu 5: 31 lần về
 • Đầu 6: 30 lần về
 • Đầu 7: 24 lần về
 • Đầu 8: 30 lần về
 • Đầu 9: 19 lần về
xsmn

Kết quả thống kê theo đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12/06/2024
1
2
2
2
6
5
2
2
1
4
11/06/2024
4
3
3
5
5
3
1
2
0
1
10/06/2024
3
1
2
3
4
2
4
3
1
4
09/06/2024
2
2
4
2
4
2
4
1
4
2
08/06/2024
4
0
0
3
4
3
4
2
1
6
07/06/2024
3
5
3
4
2
2
4
2
0
2
06/06/2024
5
3
0
3
2
1
5
4
2
2
05/06/2024
2
4
3
1
1
3
5
1
4
3
04/06/2024
3
3
3
0
2
3
2
4
4
3
03/06/2024
3
1
1
3
2
4
2
1
5
5
Tổng 30
24
21
26
32
28
33
22
22
32

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đuôi 0: 30 lần về
 • Đuôi 1: 24 lần về
 • Đuôi 2: 21 lần về
 • Đuôi 3: 26 lần về
 • Đuôi 4: 32 lần về
 • Đuôi 5: 28 lần về
 • Đuôi 6: 33 lần về
 • Đuôi 7: 22 lần về
 • Đuôi 8: 22 lần về
 • Đuôi 9: 32 lần về
xsmn

Thảo luận