Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Chat

Kết quả thống kê theo đầu đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Chọn miền/tỉnh: Chọn ngày:  
xsmn
ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15/04/2024
4
1
5
3
3
2
2
3
2
2
14/04/2024
3
4
2
1
2
3
2
3
3
4
13/04/2024
1
3
4
2
2
3
3
2
3
4
12/04/2024
0
4
5
2
1
3
0
3
5
4
11/04/2024
1
1
2
3
3
5
2
2
5
3
10/04/2024
2
2
4
3
3
4
4
4
0
1
09/04/2024
0
6
4
1
1
2
8
1
1
3
08/04/2024
3
4
2
2
2
3
5
2
1
3
07/04/2024
1
3
4
4
2
2
5
3
1
2
06/04/2024
4
1
3
1
6
2
1
3
2
4
Tổng 19
29
35
22
25
29
32
26
23
30

Thống kê đầu lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 19 lần về
 • Đầu 1: 29 lần về
 • Đầu 2: 35 lần về
 • Đầu 3: 22 lần về
 • Đầu 4: 25 lần về
 • Đầu 5: 29 lần về
 • Đầu 6: 32 lần về
 • Đầu 7: 26 lần về
 • Đầu 8: 23 lần về
 • Đầu 9: 30 lần về
xsmn

Kết quả thống kê theo đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15/04/2024
1
3
1
5
4
2
2
1
2
6
14/04/2024
5
5
3
0
1
2
3
1
3
4
13/04/2024
8
2
3
2
1
3
2
1
3
2
12/04/2024
4
2
2
6
1
1
3
5
1
2
11/04/2024
4
3
3
7
0
1
3
1
4
1
10/04/2024
1
1
8
2
2
3
1
3
3
3
09/04/2024
5
1
1
1
4
2
3
3
4
3
08/04/2024
4
2
3
4
2
4
1
4
1
2
07/04/2024
2
1
2
1
5
4
2
5
1
4
06/04/2024
2
6
3
4
0
2
1
0
4
5
Tổng 36
26
29
32
20
24
21
24
26
32

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đuôi 0: 36 lần về
 • Đuôi 1: 26 lần về
 • Đuôi 2: 29 lần về
 • Đuôi 3: 32 lần về
 • Đuôi 4: 20 lần về
 • Đuôi 5: 24 lần về
 • Đuôi 6: 21 lần về
 • Đuôi 7: 24 lần về
 • Đuôi 8: 26 lần về
 • Đuôi 9: 32 lần về
xsmn

Thảo luận