Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt xổ số TP Hồ Chí Minh - TK GĐB XSTP

Chat

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS TP Hồ Chí Minh

trong tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
27 3 lần
24 2 lần
09 2 lần
74 1 lần
26 1 lần
Cặp số Xuất hiện
96 1 lần
04 1 lần
85 1 lần
58 1 lần
38 1 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
74 1 lần
26 1 lần
96 1 lần
04 1 lần
85 1 lần
Cặp số Xuất hiện
58 1 lần
38 1 lần
45 1 lần
30 1 lần
03 1 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 7: 20 ngày
 • Đầu 3: 12 ngày
 • Đầu 9: 10 ngày
 • Đầu 1: 9 ngày
 • Đầu 5: 8 ngày
 • Đầu 8: 6 ngày
 • Đầu 6: 5 ngày
 • Đầu 2: 3 ngày
 • Đầu 0: 1 ngày
 • Đầu 4: 0 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 5: 31 ngày
 • Đuôi 8: 22 ngày
 • Đuôi 2: 19 ngày
 • Đuôi 3: 9 ngày
 • Đuôi 0: 8 ngày
 • Đuôi 6: 7 ngày
 • Đuôi 7: 4 ngày
 • Đuôi 4: 3 ngày
 • Đuôi 1: 2 ngày
 • Đuôi 9: 0 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

 • 87: 566 ngày
 • 05: 394 ngày
 • 84: 380 ngày
 • 91: 374 ngày
 • 02: 352 ngày
 • 29: 332 ngày
 • 01: 306 ngày
 • 56: 281 ngày
 • 70: 258 ngày
 • 60: 257 ngày

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh từ 20-11-2023 tới 02-03-2024

346003
20-11-2023
187173
25-11-2023
674312
27-11-2023
425659
02-12-2023
205086
04-12-2023
086733
09-12-2023
284448
11-12-2023
827568
16-12-2023
136936
18-12-2023
001271
23-12-2023
012082
25-12-2023
006224
30-12-2023
822009
01-01-2024
032799
06-01-2024
037227
08-01-2024
322823
13-01-2024
184783
15-01-2024
132339
20-01-2024
121543
22-01-2024
299997
27-01-2024
046413
29-01-2024
582950
03-02-2024
983646
05-02-2024
850589
10-02-2024
433361
12-02-2024
179627
17-02-2024
172724
19-02-2024
034241
24-02-2024
988909
26-02-2024
830049
02-03-2024

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 03-03-2018 223365
Năm 2014 03-03-2014 106415
Năm 2012 03-03-2012 546796

Thống kê GĐB tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
830049
02-03
4
9
49
3

Thảo luận