Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng - TK GĐB XSDNG

Chat

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXS Đà Nẵng

trong tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
14 3 lần
78 2 lần
05 2 lần
63 2 lần
93 2 lần
Cặp số Xuất hiện
70 1 lần
60 1 lần
77 1 lần
51 1 lần
69 1 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
70 1 lần
60 1 lần
77 1 lần
51 1 lần
69 1 lần
Cặp số Xuất hiện
33 1 lần
72 1 lần
17 1 lần
50 1 lần
03 1 lần

Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 8: 43 ngày
 • Đầu 3: 32 ngày
 • Đầu 9: 15 ngày
 • Đầu 7: 10 ngày
 • Đầu 5: 9 ngày
 • Đầu 4: 8 ngày
 • Đầu 2: 6 ngày
 • Đầu 6: 2 ngày
 • Đầu 1: 1 ngày
 • Đầu 0: 0 ngày

Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 7: 25 ngày
 • Đuôi 1: 18 ngày
 • Đuôi 5: 12 ngày
 • Đuôi 2: 9 ngày
 • Đuôi 6: 6 ngày
 • Đuôi 4: 4 ngày
 • Đuôi 9: 3 ngày
 • Đuôi 3: 2 ngày
 • Đuôi 0: 1 ngày
 • Đuôi 8: 0 ngày

2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

 • 81: 659 ngày
 • 92: 611 ngày
 • 12: 477 ngày
 • 95: 450 ngày
 • 80: 372 ngày
 • 25: 329 ngày
 • 37: 260 ngày
 • 11: 246 ngày
 • 73: 242 ngày
 • 28: 239 ngày
xsmn

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng từ 06-03-2024 tới 15-06-2024

499850
06-03-2024
930105
09-03-2024
726763
13-03-2024
864903
16-03-2024
295827
20-03-2024
623653
23-03-2024
954722
27-03-2024
082493
30-03-2024
736465
03-04-2024
249316
06-04-2024
035606
10-04-2024
590891
13-04-2024
263224
17-04-2024
942256
20-04-2024
080393
24-04-2024
341749
27-04-2024
330440
01-05-2024
304905
04-05-2024
762242
08-05-2024
377478
11-05-2024
421752
15-05-2024
558046
18-05-2024
864720
22-05-2024
476726
25-05-2024
526514
29-05-2024
661914
01-06-2024
617219
05-06-2024
169163
08-06-2024
237610
12-06-2024
424008
15-06-2024

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2023 17-06-2023 464523
Năm 2020 17-06-2020 693928
Năm 2017 17-06-2017 762037
Năm 2015 17-06-2015 796183
Năm 2009 17-06-2009 10701

Thống kê GĐB tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
661914
01-06
1
4
14
5
617219
05-06
1
9
19
0
169163
08-06
6
3
63
9
237610
12-06
1
0
10
1
424008
15-06
0
8
08
8

Thảo luận