Đề về 03, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Chat
Chọn bộ số để xem thống kê

Các thống kê đề về 03 Miền Bắc

Khi giải đặc biệt Miền Bắc về 03, hôm sau giải đặc biệt về những con số sau:

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
54 6 lần 38 3 lần 50 3 lần 09 2 lần 77 2 lần
30 2 lần 61 2 lần 19 2 lần 85 2 lần 80 2 lần
20 2 lần 25 2 lần 21 2 lần 69 2 lần 17 2 lần
18 2 lần 52 2 lần 07 2 lần 16 2 lần 46 2 lần
81 2 lần 01 1 lần 66 1 lần 92 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 03 1 lần 76 1 lần 96 1 lần 97 1 lần
86 1 lần 94 1 lần 87 1 lần 70 1 lần 65 1 lần
27 1 lần 33 1 lần 88 1 lần 71 1 lần 72 1 lần
22 1 lần 74 1 lần 59 1 lần 41 1 lần 36 1 lần
05 1 lần 39 1 lần 43 1 lần 60 1 lần 10 1 lần
55 1 lần 44 1 lần 49 1 lần 93 1 lần 83 1 lần
75 1 lần

Khi đề Miền Bắc về 03, 10 bộ số về nhiều nhất hôm sau:

Bộ số Xuất hiện
88 33 lần
32 32 lần
52 30 lần
90 30 lần
61 30 lần
Cặp số Xuất hiện
96 30 lần
16 30 lần
24 29 lần
54 28 lần
58 28 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Thống kê chạm những hôm đề Miền Bắc về 03

Bộ sốĐầuĐuôiTổng
0 7 lần 12 lần 5 lần
1 11 lần 10 lần 9 lần
2 8 lần 5 lần 7 lần
3 8 lần 5 lần 10 lần
4 6 lần 10 lần 5 lần
5 13 lần 8 lần 10 lần
6 7 lần 9 lần 4 lần
7 8 lần 9 lần 12 lần
8 10 lần 6 lần 6 lần
9 5 lần 9 lần 15 lần

Xem thống kê chi tiết những ngày đề về 03

* Bấm vào ngày quay để xem nhanh kết quả
Đề Đề hôm sau Lô ra ngày hôm sau
399 03
18-2-2024
758 01
19-2-2024
01-02-15-19-20-24-24-24-31-40-42-44-53-54-57-58-59-59-59-60-64-66-70-82-82-85-95
403 03
20-9-2023
525 66
21-9-2023
03-04-17-20-21-25-27-28-41-46-47-51-54-58-63-63-64-66-66-80-80-80-89-91-92-94-94
869 03
19-3-2023
241 92
20-3-2023
04-05-09-10-10-12-17-22-29-29-32-38-41-42-42-48-52-54-60-63-77-79-82-83-90-92-99
753 03
19-8-2022
102 11
20-8-2022
03-05-07-11-17-19-20-22-22-24-26-31-34-35-44-46-48-49-50-50-57-61-64-72-74-75-76
923 03
29-7-2022
964 09
30-7-2022
09-10-32-46-46-48-49-52-54-54-55-55-60-65-77-81-81-82-87-88-89-96-97-98-98-98-99
599 03
29-3-2022
899 14
30-3-2022
08-13-13-14-14-14-15-15-19-19-24-25-26-29-30-35-50-65-70-74-75-78-89-91-92-93-98
889 03
12-1-2022
466 38
13-1-2022
01-04-08-12-12-12-18-20-21-28-28-36-37-38-39-51-56-58-65-74-81-82-84-88-90-95-95
047 03
28-12-2021
139 77
29-12-2021
02-05-07-09-12-12-14-16-16-23-41-41-43-45-46-52-53-57-68-69-69-77-83-88-90-94-95
569 03
27-12-2021
047 03
28-12-2021
03-05-05-13-16-17-22-26-31-32-32-34-35-42-56-61-64-68-68-71-74-76-88-89-90-93-95
330 03
27-5-2021
070 76
28-5-2021
03-07-08-11-14-15-16-19-28-28-29-33-44-48-49-50-67-74-75-76-76-80-82-95-95-96-96
111 03
19-2-2021
700 30
20-2-2021
06-09-09-14-15-30-33-37-37-39-43-44-47-47-49-58-67-69-71-78-82-82-84-86-88-89-90
115 03
16-2-2021
051 77
17-2-2021
08-08-16-27-29-32-32-33-38-54-57-58-64-64-65-65-68-69-72-77-82-85-87-90-90-90-99
519 03
12-6-2020
937 61
13-6-2020
04-06-06-08-19-21-30-32-37-38-39-39-48-50-51-53-59-61-61-62-64-67-67-73-75-79-95
545 03
23-4-2020
695 50
24-4-2020
02-03-07-10-12-18-18-27-37-45-46-49-50-50-58-61-61-63-69-71-71-71-79-81-81-93-99
408 03
29-11-2019
368 96
30-11-2019
00-03-18-19-20-43-47-48-50-51-52-54-62-63-68-68-75-76-81-84-85-86-90-92-93-94-96
423 03
15-9-2019
037 97
16-9-2019
00-01-02-09-09-10-15-16-24-27-29-30-32-45-47-54-62-62-66-67-78-80-93-93-96-97-99
661 03
21-4-2019
788 19
22-4-2019
00-03-09-09-12-18-19-19-20-34-35-37-39-41-46-58-59-62-69-69-72-73-73-74-78-78-78
232 03
24-10-2018
728 38
25-10-2018
00-02-06-10-10-12-13-14-22-24-26-38-39-44-45-50-52-53-54-55-57-65-72-86-90-90-91
016 03
10-6-2018
358 54
11-6-2018
18-21-23-25-28-31-34-36-47-49-51-52-54-56-58-60-65-67-72-79-83-89-91-94-97-98-99
693 03
30-8-2017
304 54
31-8-2017
01-10-13-14-24-26-29-31-33-36-43-54-59-62-66-67-67-70-73-76-83-83-84-87-88-90-95
761 03
26-8-2017
858 86
27-8-2017
02-06-12-31-35-35-37-39-43-49-49-50-52-58-60-64-66-75-82-83-85-86-86-88-90-95-96
403 03
27-6-2017
821 94
28-6-2017
00-06-07-07-08-10-21-26-27-28-34-39-40-43-54-55-61-62-68-69-73-78-82-89-93-94-96
312 03
31-1-2017
718 38
1-2-2017
00-02-02-05-14-24-29-29-33-38-39-40-42-44-49-51-53-55-56-67-69-84-86-88-93-93-94
531 03
2-1-2017
733 85
3-1-2017
01-06-12-12-12-23-32-32-35-36-36-39-47-51-52-66-67-67-70-73-75-76-85-90-90-94-96
402 03
8-8-2016
085 87
9-8-2016
02-03-05-07-12-15-20-20-23-25-30-31-35-41-52-55-58-62-65-71-73-80-83-83-87-88-94
915 03
17-7-2016
885 70
18-7-2016
00-03-06-13-14-16-18-19-20-23-31-32-33-35-43-55-56-65-70-70-85-89-96-96-97-98-99
348 03
6-9-2015
201 80
7-9-2015
00-04-08-12-14-17-25-30-31-35-36-38-38-40-41-46-50-50-64-72-72-73-80-88-90-93-96
947 03
19-7-2015
638 20
20-7-2015
00-05-17-20-21-26-30-43-45-47-47-49-49-53-53-53-54-56-62-66-74-88-89-94-97-97-99
117 03
30-6-2015
701 65
1-7-2015
01-03-05-09-10-10-15-20-22-24-32-32-36-55-56-57-60-62-62-65-66-72-72-73-79-85-86
686 03
22-3-2015
930 27
23-3-2015
01-04-04-13-21-21-27-30-30-30-34-34-41-44-44-45-46-53-53-62-74-80-82-84-89-95-97

Thảo luận