XSMT 9/6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 9 tháng 6 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 9-6-2023
Gia Lai Ninh Thuận

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 9-6-2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8
90
97
G7
613
975
G6
3972
5879
8867
8696
9877
6196
G5
2668
3835
G4
39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551
59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873
G3
43421
17244
63972
56593
G2
44606
11808
G1
85910
17353
ĐB
474809
062857
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6,7,9 6,8
1 0,3
2 1
3 5,8
4 4
5 1,8 3,7
6 2,7,8 5,9
7 2,9 2,3,5,7
8
9 0,0,1,9 1,3,6,6,7,7
Bạn có thể xem thêm: