XSMT 6/9 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6 tháng 9 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 6-9-2022
Đắc Lắc Quảng Nam

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 6-9-2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
03
90
G7
708
414
G6
7260
5486
6052
3695
7816
8606
G5
3216
4029
G4
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
G3
47707
05784
22880
85283
G2
84380
23270
G1
09953
15248
ĐB
905485
868768
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 3,7,8 1,6
1 6 4,5,6
2 1,5 9
3
4 1,8
5 2,2,3
6 0 3,8
7 0
8 0,4,4,5,6,7 0,3,9
9 0,7 0,4,5,8
Bạn có thể xem thêm: