XSMT 6/6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 6-6-2019
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 6-6-2019

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
84
02
27
G7
513
771
354
G6
4659
6138
5717
3584
6920
9672
3147
8566
6401
G5
4185
6042
0011
G4
71859
26798
60756
73069
96665
15500
51166
26086
82393
20337
98139
31598
47513
57953
31373
74150
63051
10921
88692
40180
57946
G3
10279
35943
40333
77503
64621
24936
G2
51704
19987
08098
G1
07425
94209
63934
ĐB
529909
230558
364611
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,4,9 2,3,9 1
1 3,7 3 1,1
2 5 0 1,1,7
3 8 3,7,9 4,6
4 3 2 6,7
5 6,9,9 3,8 0,1,4
6 5,6,9 6
7 9 1,2 3
8 4,5 4,6,7 0
9 8 3,8 2,8
Bạn có thể xem thêm: