XSMT 6/12 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6 tháng 12 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 6-12-2022
Đắc Lắc Quảng Nam

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 6-12-2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
05
51
G7
594
134
G6
8249
7598
1944
4969
4403
1793
G5
8241
7353
G4
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
G3
66095
04182
94778
82296
G2
28869
45794
G1
21446
08164
ĐB
595820
920455
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 1,5 3,6
1
2 0,0 1
3 2,4
4 1,4,6,9 2
5 4 1,3,5,6
6 9,9 4,9
7 5,8 8
8 2 2,8
9 4,4,5,8 3,4,6
Bạn có thể xem thêm: