XSMT 4/10 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 4 tháng 10 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 4-10-2022
Đắc Lắc Quảng Nam

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 4-10-2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
39
38
G7
483
369
G6
3097
7777
3828
1586
6841
2789
G5
5485
0376
G4
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
G3
49329
31814
29665
52259
G2
51276
57954
G1
15604
14304
ĐB
811279
223988
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0,4,8 4
1 4,4 0
2 8,9
3 4,9 8
4 7 1,4
5 4,9,9
6 1,3,5,9
7 0,5,6,7,9 6,9
8 3,5 6,8,9
9 7 9
Bạn có thể xem thêm: