XSMT 30/9 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30 tháng 9 năm 2021

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 30-9-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-9-2021

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
48
04
14
G7
596
607
933
G6
9563
5595
0925
2450
4245
5252
8990
9372
1576
G5
6624
1406
4999
G4
11944
38765
80722
38956
20564
41360
38616
25247
41699
24099
11251
23028
27435
53254
13595
67399
63457
47838
95331
96901
31892
G3
69582
04233
67680
83064
04791
86864
G2
35222
58721
42372
G1
00849
85638
70631
ĐB
100908
571075
941542
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8 4,6,7 1
1 6 4
2 2,2,4,5 1,8
3 3 5,8 1,1,3,8
4 4,8,9 5,7 2
5 6 0,1,2,4 7
6 0,3,4,5 4 4
7 5 2,2,6
8 2 0
9 5,6 9,9 0,1,2,5,9,9
Bạn có thể xem thêm: