XSMT 29/3 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29 tháng 3 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 29-3-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-3-2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
03
84
G7
026
662
G6
5754
5321
6410
9966
0698
1788
G5
1023
6626
G4
99313
80259
86989
11382
44282
67442
32621
21772
77024
96800
48877
12933
85551
54750
G3
99127
98109
02486
93935
G2
73520
03653
G1
12419
63803
ĐB
469743
905856
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,9 0,3
1 0,3,9
2 0,1,1,3,6,7 4,6
3 3,5
4 2,3
5 4,9 0,1,3,6
6 2,6
7 2,7
8 2,2,9 4,6,8
9 8
Bạn có thể xem thêm: