XSMT 28/7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28 tháng 7 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 28-7-2022
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 28-7-2022

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
10
51
85
G7
027
337
163
G6
4843
3296
5917
2891
1871
7901
3386
6545
2493
G5
1847
2270
0091
G4
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
G3
71003
30523
11806
45102
14028
59142
G2
57172
77233
18597
G1
57802
27620
86904
ĐB
122677
715956
588340
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,3,3 1,2,3,6,7 2,4
1 0,7
2 3,5,7 0 7,8
3 0,7 3,7 5
4 3,7 0,0,2,2,2,5
5 8 1,4,6 8
6 3,4 3
7 2,7 0,1
8 9,9 3,7 5,6
9 6 1 1,3,7
Bạn có thể xem thêm: