XSMT 27/4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27 tháng 4 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 27-4-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 27-4-2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
70
47
84
G7
368
469
387
G6
2606
9657
7928
5169
6921
8267
0146
9045
3937
G5
9464
9756
0502
G4
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
G3
20823
21989
41075
91124
63758
87219
G2
94429
60474
13810
G1
40378
87556
01668
ĐB
244720
777347
679318
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6,6 9 2
1 7 0,8,9
2 0,3,8,9 0,1,3,4,7
3 4,9 0,1,7
4 2 7,7 5,6,6
5 0,7 6,6 4,8,9
6 4,8,9 1,7,9,9 8
7 0,4,8 4,5,5
8 9 4,7,7
9 0
Bạn có thể xem thêm: