XSMT 27/3 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27 tháng 3 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 27-3-2023
Thừa Thiên Huế Phú Yên

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-3-2023

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
62
97
G7
945
624
G6
3516
3852
6565
3866
8232
4980
G5
5073
3665
G4
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
G3
81465
36418
94181
03078
G2
58359
92437
G1
08647
58558
ĐB
446147
760237
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2
1 6,8
2 0 4
3 2,6,7,7
4 5,7,7 7,8
5 2,3,9 8,8
6 2,5,5 3,5,6,8
7 3,4,6,9 8,9
8 4 0,1
9 7
Bạn có thể xem thêm: