XSMT 18/1 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 18 tháng 1 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 18-1-2022
Đắc Lắc Quảng Nam

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 18-1-2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
96
11
G7
436
626
G6
5566
5520
4530
7464
7128
8159
G5
1045
1138
G4
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
G3
40627
93575
95958
21934
G2
13163
03372
G1
80340
20423
ĐB
707749
954332
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 7 4,9
1 9 1
2 0,7 3,6,6,8
3 0,0,6,7 2,4,8
4 0,5,9 0,3
5 3 8,9
6 1,3,6 4,6,8
7 5 2
8 2
9 6
Bạn có thể xem thêm: