XSMT 16/2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16 tháng 2 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 16-2-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-2-2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
07
79
81
G7
294
023
082
G6
8217
0623
6267
7891
9487
4823
6376
8734
2256
G5
6474
9779
9662
G4
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520
G3
46977
61543
51665
03713
93643
74255
G2
00755
73742
78287
G1
87604
54078
71066
ĐB
383641
622887
066088
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4,7
1 5,7 3 9
2 3 3,3 0
3 9 1 4,6
4 1,3 2,2,8 3,5
5 5,5,9 3 5,6
6 5,6,7 5 2,6,8
7 4,7 3,3,8,9,9 1,6
8 3 7,7 1,2,5,7,8
9 4 1,5
Bạn có thể xem thêm: