XSMT 16/12 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16 tháng 12 năm 2021

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 16-12-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-12-2021

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
12
52
88
G7
046
014
376
G6
8241
9698
3753
1009
0307
4104
0173
9297
9227
G5
9383
6905
9153
G4
95179
94070
69366
01348
52137
66230
68075
20191
75031
35888
79723
92689
86412
56990
78743
40471
17424
51740
04493
24668
42529
G3
50156
31425
69867
21984
34775
63491
G2
10779
95006
84593
G1
61601
50741
17815
ĐB
839949
723267
802166
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 4,5,6,7,9
1 2 2,4 5
2 5 3 4,7,9
3 0,7 1
4 1,6,8,9 1 0,3
5 3,6 2 3
6 6 7,7 6,8
7 0,5,9,9 1,3,5,6
8 3 4,8,9 8
9 8 0,1 1,3,3,7
Bạn có thể xem thêm: