XSMT 15/8 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15 tháng 8 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 15-8-2022
Thừa Thiên Huế Phú Yên

XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 15-8-2022

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
01
20
G7
134
990
G6
9566
3055
4835
3385
3835
9652
G5
7041
5515
G4
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
G3
80186
17618
12569
16051
G2
26002
21243
G1
43396
76359
ĐB
185346
838207
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 1,2,9 2,7
1 8 2,5
2 0
3 4,5 5
4 1,2,6,7 1,3
5 5 1,2,6,9
6 5,6,6,8 7,9
7
8 5,6 4,5
9 6 0,2
Bạn có thể xem thêm: