XSMT 15/6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15 tháng 6 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 15-6-2022
Đà Nẵng Khánh Hòa

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-6-2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
47
70
G7
103
386
G6
6291
6329
5441
7699
6329
5533
G5
3196
0152
G4
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
G3
27855
13168
77273
15282
G2
74107
39499
G1
55196
32037
ĐB
221235
029256
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,3,7 1
1 6
2 3,4,8,9 6,9
3 5 3,7
4 1,7 3,7
5 2,5 2,6
6 6,8 7,8
7 0,3
8 2,6
9 1,6,6 6,9,9
Bạn có thể xem thêm: