XSMT 14/6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14 tháng 6 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 14-6-2022
Đắc Lắc Quảng Nam

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-6-2022

Đắc Lắc Quảng Nam
G8
17
48
G7
013
612
G6
1962
0233
6845
5149
4778
6978
G5
1185
1814
G4
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
G3
32871
08597
75225
20832
G2
80867
10807
G1
97602
98789
ĐB
782690
627474
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2 1,7
1 3,7 2,4
2 0 5
3 3 2,9
4 0,5 5,8,9,9
5
6 2,7
7 1 0,4,8,8
8 3,5,9 9
9 0,2,3,4,7 3,7
Bạn có thể xem thêm: