XSMT 11/5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 11 tháng 5 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 11-5-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình

XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 11-5-2023

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
96
53
66
G7
488
256
662
G6
9347
7950
8646
5202
0072
8465
6504
8542
3376
G5
8063
1018
7603
G4
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
G3
69096
93345
62277
14769
46918
55421
G2
01830
75791
34080
G1
83816
93532
65391
ĐB
381981
233338
452004
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,9 3,4,4,8
1 4,6 8 4,8
2 1,3
3 0 2,8
4 2,4,4,5,6,7 6 2,6
5 0 0,2,3,6,6,6 7,8
6 3,3 5,9 2,6
7 3 2,7 6
8 1,8 8 0
9 6,6,8 1 0,1
Bạn có thể xem thêm: