XSMT 11/5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 11 tháng 5 năm 2022

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 11-5-2022
Đà Nẵng Khánh Hòa

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-5-2022

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
93
75
G7
415
166
G6
9055
5514
3547
2530
1086
8470
G5
0322
8090
G4
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
G3
43649
02529
75467
76992
G2
18365
81335
G1
24790
54251
ĐB
828046
269222
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 4,5,6,9
2 2,9 2
3 1 0,5
4 6,7,9 7
5 3,5 1,3,7
6 0,5 6,7
7 0,5
8 4 6,6,7
9 0,3,5 0,2,8,9
Bạn có thể xem thêm: