XSMT 11/1 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 11 tháng 1 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 11-1-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-1-2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
71
25
G7
791
178
G6
8016
5845
6641
0626
8847
9330
G5
8333
5570
G4
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
G3
42910
06816
07448
54334
G2
41741
10749
G1
77206
75155
ĐB
386421
356096
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 8
1 0,5,6,6,9 1,6
2 1 5,6,8
3 3 0,4
4 1,1,2,2,5 3,7,8,9
5 5
6 6 2
7 1,4 0,8
8 1
9 1,6 6
Bạn có thể xem thêm: