XSMT 1/6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1 tháng 6 năm 2019

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 1-6-2019
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông

XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 1-6-2019

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
94
82
13
G7
187
980
762
G6
1990
5676
1953
3111
3246
3666
2376
6633
7869
G5
2895
0201
6285
G4
76676
11653
96477
77436
75488
11517
00673
66604
54363
68056
88374
26498
53523
37719
66260
37938
34839
01508
55344
83090
21033
G3
25582
55436
86018
36382
30090
93189
G2
74433
12089
78773
G1
32192
48002
21866
ĐB
592267
801316
006174
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1,2,4 8
1 7 1,6,8,9 3
2 3
3 3,6,6 3,3,8,9
4 6 4
5 3,3 6
6 7 3,6 0,2,6,9
7 3,6,6,7 4 3,4,6
8 2,7,8 0,2,2,9 5,9
9 0,2,4,5 8 0,0
Bạn có thể xem thêm: