XSMT 1/3 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1 tháng 3 năm 2023

Chat
Các tỉnh miền Trung mở thưởng ngày 1-3-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa

XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 1-3-2023

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
55
84
G7
330
388
G6
5930
3717
6058
9332
4895
9215
G5
2437
6857
G4
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
G3
32897
02664
08274
77453
G2
70896
59677
G1
58791
06889
ĐB
215015
139727
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,7,7
1 5,7 5
2 7
3 0,0,3,7,8,8 0,2,2,4
4 9
5 5,8 3,7,9
6 4
7 0 4,7
8 1,4,8,8,9
9 1,6,7 5
Bạn có thể xem thêm: