XSMN 28/3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 28 tháng 3 năm 2019

Chat
- xsmn.me chuyển sang xsmn247.me.
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 28-3-2019
Tây Ninh An Giang Bình Thuận

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 28-3-2019

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
09
81
76
G7
826
015
987
G6
1503
1986
1075
2571
7675
6657
1140
2522
8993
G5
0840
8711
7536
G4
84474
27898
38454
41576
52324
97486
17958
53412
78600
28261
88113
06283
04831
29537
35828
94218
62867
43882
35028
11591
29697
G3
48978
50522
06919
25684
39936
35078
G2
81699
63253
26682
G1
90468
71074
32679
ĐB
932855
636659
333702

Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất: XS BTH gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
0 3,9 0 2
1 1,2,3,5,9 8
2 2,4,6 2,8,8
3 1,7 6,6
4 0 0
5 4,5,8 3,7,9
6 8 1 7
7 4,5,6,8 1,4,5 6,8,9
8 6,6 1,3,4 2,2,7
9 8,9 1,3,7
Xem thêm: