XSMN 21/9 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21 tháng 9 năm 2019

Chat
- xsmn.me chuyển sang xsmn247.me.
Các tỉnh miền Nam mở thưởng ngày 21-9-2019
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
Hậu Giang

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 21-9-2019

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
41
50
46
42
G7
027
698
398
410
G6
0206
0640
4061
5117
2099
6722
5154
6843
3440
3263
5663
3537
G5
4621
3111
6711
4415
G4
19287
75319
50071
44430
43063
49842
03723
27127
28597
68498
80698
38722
03122
16682
98192
01948
41150
95238
80330
97745
04497
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
G3
40920
58473
34089
17901
61715
14969
94641
89114
G2
22992
05488
32434
88350
G1
79525
43400
56586
48811
ĐB
391303
564248
595044
722433

Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3,6 0,1 4
1 9 1,7 1,5 0,1,4,5
2 0,1,3,5,7 2,2,2,7 0
3 0 0,4,8 3,3,7
4 0,1,2 8 0,3,4,5,6,8 1,2,6
5 0 0,4 0
6 1,3 9 3,3,8
7 1,3
8 7 2,8,9 6 9
9 2 7,8,8,8,9 2,7,8 6
Xem thêm: