XSMB 8/12 - Xổ Số Miền Bắc ngày 8 tháng 12 năm 2022

Chat

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 8-12-2022

Mã ĐB 17HP - 12HP - 3HP - 13HP - 1HP - 18HP - 15HP - 8HP
ĐB 38522
Giải 1 78852
Giải 2 2489521880
Giải 3 394852357684647620128222709364
Giải 4 1292574458015195
Giải 5 490227835067391239896361
Giải 6 165953792
Giải 7 89543094
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2,2
2 2, 7
3 0
4 4,7
5 2,3,4
6 1,4,5,7
7 6
8 0,3,5,9,9
9 2,2,4,5,5
Đầu Đuôi
3,8 0
0,6 1
0,1,1,2,5,9,9 2
5,8 3
4,5,6,9 4
6,8,9,9 5
7 6
2,4,6 7
8
8,8 9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 24-11-2022 13 33
29 24-11-2022 13 26
50 25-11-2022 12 32
97 26-11-2022 11 25
08 27-11-2022 10 34
48 28-11-2022 9 39
75 28-11-2022 9 26
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 8/12/2022
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 - 98 01-12-2022 6 12
05 - 50 02-12-2022 5 19
23 - 32 02-12-2022 5 17
08 - 80 03-12-2022 4 15
35 - 53 03-12-2022 4 18
15 - 51 04-12-2022 3 17
16 - 61 04-12-2022 3 16
57 - 75 04-12-2022 3 13
02 - 20 05-12-2022 2 15
12 - 21 05-12-2022 2 13
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 8/12/2022
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 8/12/2022

  33 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  55 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  61 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  83 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  90 6 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  93 6 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  28 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  64 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 8/12/2022

  83 11 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  70 10 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  82 10 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  90 10 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  46 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  55 9 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  61 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  73 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước