XSMB 8/1 - Xổ Số Miền Bắc ngày 8 tháng 1 năm 2023

Chat

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 8-1-2023

Mã ĐB 2KB - 3KB - 11KB - 5KB - 4KB - 8KB
ĐB 20040
Giải 1 76965
Giải 2 0072596045
Giải 3 240554026979722768577703909960
Giải 4 0127115879779924
Giải 5 816436776511339520121538
Giải 6 389582191
Giải 7 84736144
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 2,4,5,7
3 8,9
4 0, 4,5
5 5,7,8
6 0,1,4,5,9
7 3,7,7
8 2,4,9
9 1,5
Đầu Đuôi
4,6 0
1,6,9 1
1,2,8 2
7 3
2,4,6,8 4
2,4,5,6,9 5
6
2,5,7,7 7
3,5 8
3,6,8 9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 18-12-2022 20 34
56 20-12-2022 18 24
71 21-12-2022 17 28
18 22-12-2022 16 30
99 22-12-2022 16 26
40 24-12-2022 14 31
00 26-12-2022 12 28
19 27-12-2022 11 26
46 27-12-2022 11 28
02 29-12-2022 9 22
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 8/1/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 24-12-2022 14 14
17 - 71 29-12-2022 9 21
36 - 63 01-01-2023 6 16
47 - 74 03-01-2023 4 13
02 - 20 04-01-2023 3 15
09 - 90 04-01-2023 3 17
29 - 92 04-01-2023 3 13
49 - 94 04-01-2023 3 13
03 - 30 05-01-2023 2 15
19 - 91 05-01-2023 2 14
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 8/1/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 8/1/2023

  35 8 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  31 7 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  65 7 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  73 7 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  79 7 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  91 7 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  10 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  16 5 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 8/1/2023

  73 12 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  82 12 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  35 11 lần Tăng 9 lần so với 20 lần trước
  12 10 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  79 10 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  96 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  16 9 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  27 9 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước