XSMB 4/2 - Xổ Số Miền Bắc ngày 4 tháng 2 năm 2023

Chat

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 4-2-2023

Mã ĐB 2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX
ĐB 64948
Giải 1 04674
Giải 2 1688377334
Giải 3 127956834765312090388656022314
Giải 4 2746847420573300
Giải 5 526423631877003324889198
Giải 6 104622010
Giải 7 77061896
Đầu Đuôi
0 0,4,6
1 0,2,4,8
2 2
3 3,4,8
4 6,7,8
5 7
6 0,3,4
7 4,4,7,7
8 3,8
9 5,6,8
Đầu Đuôi
0,1,6 0
1
1,2 2
3,6,8 3
0,1,3,6,7,7 4
9 5
0,4,9 6
4,5,7,7 7
1,3,4,8,9 8
9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 13-01-2023 17 33
33 15-01-2023 15 30
17 17-01-2023 13 29
45 19-01-2023 11 34
50 19-01-2023 11 32
97 19-01-2023 11 25
86 20-01-2023 10 28
43 25-01-2023 9 30
73 25-01-2023 9 36
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 4/2/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 - 50 27-01-2023 7 19
01 - 10 31-01-2023 3 14
17 - 71 31-01-2023 3 21
23 - 32 31-01-2023 3 17
57 - 75 31-01-2023 3 13
59 - 95 31-01-2023 3 17
14 - 41 01-02-2023 2 13
18 - 81 01-02-2023 2 18
26 - 62 01-02-2023 2 24
36 - 63 01-02-2023 2 16
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 4/2/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/2/2023

  34 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  74 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  12 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  19 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  20 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  40 5 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước
  42 5 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước
  48 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/2/2023

  34 11 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  40 11 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  42 11 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  74 11 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  18 10 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  38 10 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  55 10 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  35 9 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước