XSMB 27/4 - Xổ Số Miền Bắc ngày 27 tháng 4 năm 2023

Chat

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 27-4-2023

Mã ĐB 11RZ - 14RZ - 15RZ - 5RZ - 8RZ - 13RZ
ĐB 80755
Giải 1 28579
Giải 2 9767333524
Giải 3 859380588647570398959197330964
Giải 4 5084495741417474
Giải 5 244594434893883224907827
Giải 6 068670765
Giải 7 74025016
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 4,7
3 2,8
4 1,3,5
5 0,5, 7
6 4,5,8
7 0,0,3,3,4,4,9
8 4,6
9 0,3,5
Đầu Đuôi
5,7,7,9 0
4 1
0,3 2
4,7,7,9 3
2,6,7,7,8 4
4,5,6,9 5
1,8 6
2,5 7
3,6 8
7 9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
64 11-04-2023 15 26
54 12-04-2023 14 28
20 16-04-2023 10 25
12 17-04-2023 9 25
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 27/4/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 19-04-2023 7 14
19 - 91 21-04-2023 5 14
49 - 94 21-04-2023 5 13
08 - 80 22-04-2023 4 15
23 - 32 22-04-2023 4 17
34 - 43 22-04-2023 4 15
13 - 31 23-04-2023 3 15
16 - 61 23-04-2023 3 16
28 - 82 23-04-2023 3 17
39 - 93 23-04-2023 3 15
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 27/4/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 27/4/2023

  17 8 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  48 7 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  11 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  53 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  75 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  14 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  15 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  23 5 lần = Bằng so với lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 27/4/2023

  17 10 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  23 10 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  29 9 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  39 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  58 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  60 9 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  11 8 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  16 8 lần = Bằng so với lần trước