XSMB 24/1 - Xổ Số Miền Bắc ngày 24 tháng 1 năm 2023

Chat
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 03-01-2023 17 27
03 09-01-2023 11 33
65 09-01-2023 11 29
09 10-01-2023 10 26
51 10-01-2023 10 26
88 10-01-2023 10 26
31 11-01-2023 9 38
76 11-01-2023 9 30
89 11-01-2023 9 33
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 24/1/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37 - 73 14-01-2023 6 15
09 - 90 15-01-2023 5 17
14 - 41 15-01-2023 5 13
19 - 91 15-01-2023 5 14
07 - 70 16-01-2023 4 14
78 - 87 16-01-2023 4 13
89 - 98 16-01-2023 4 12
12 - 21 17-01-2023 3 13
17 - 71 17-01-2023 3 21
29 - 92 17-01-2023 3 13
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 24/1/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 24/1/2023

  18 8 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  56 7 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  35 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  38 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  40 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  42 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  55 6 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  82 6 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 24/1/2023

  35 11 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  42 11 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  57 11 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  79 11 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  16 10 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  82 10 lần = Bằng so với lần trước
  91 10 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  10 9 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước