XSMB 19/1 - Xổ Số Miền Bắc ngày 19 tháng 1 năm 2023

Chat

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 19-1-2023

Mã ĐB 10LP - 3LP - 13LP - 1LP - 12LP - 15LP
ĐB 62857
Giải 1 24246
Giải 2 6512222745
Giải 3 904403354005110780187149753655
Giải 4 1463186344825932
Giải 5 234291019125911694359550
Giải 6 915320074
Giải 7 26235796
Đầu Đuôi
0 1
1 0,5,6,8
2 0,2,3,5,6
3 2,5
4 0,0,2,5,6
5 0,5,7, 7
6 3,3
7 4
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
1,2,4,4,5 0
0 1
2,3,4,8 2
2,6,6 3
7 4
1,2,3,4,5 5
1,2,4,9 6
5,5,9 7
1 8
9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 03-01-2023 15 27
20 04-01-2023 14 25
58 08-01-2023 10 35
03 09-01-2023 9 33
59 09-01-2023 9 24
65 09-01-2023 9 29
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 19/1/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 - 51 11-01-2023 7 17
02 - 20 14-01-2023 4 15
13 - 31 14-01-2023 4 15
37 - 73 14-01-2023 4 15
09 - 90 15-01-2023 3 17
14 - 41 15-01-2023 3 13
19 - 91 15-01-2023 3 14
45 - 54 15-01-2023 3 11
49 - 94 15-01-2023 3 13
57 - 75 15-01-2023 3 13
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 19/1/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/1/2023

  18 7 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  56 7 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  34 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  42 6 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  66 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  92 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  35 5 lần Giảm 2 lần so với 20 lần trước
  40 5 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/1/2023

  35 12 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  79 12 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  91 12 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  42 10 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  34 9 lần = Bằng so với lần trước
  57 9 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  73 9 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  82 9 lần Giảm 1 lần so với 20 lần trước