XSMB 14/3 - Xổ Số Miền Bắc ngày 14 tháng 3 năm 2023

Chat

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 14-3-2023

Mã ĐB 15NB - 10NB - 2NB - 12NB - 1NB - 3NB
ĐB 67879
Giải 1 07811
Giải 2 5688561063
Giải 3 646050201094533295382017481544
Giải 4 7935849009204677
Giải 5 666003499239462255264141
Giải 6 561858133
Giải 7 76784009
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,1
2 0,2,6
3 3,3,5,8,9
4 0,1,4,9
5 8
6 0,1,3
7 4,6,7,8,9
8 5
9 0
Đầu Đuôi
1,2,4,6,9 0
1,4,6 1
2 2
3,3,6 3
4,7 4
0,3,8 5
2,7 6
7 7
3,5,7 8
0,3,4,7 9
Xem thêm tiện ích:
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
31 20-02-2023 21 38
42 01-03-2023 12 32
15 02-03-2023 11 27
54 02-03-2023 11 28
82 02-03-2023 11 26
91 02-03-2023 11 31
53 04-03-2023 9 25
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 14/3/2023
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 07-03-2023 6 14
14 - 41 08-03-2023 5 13
16 - 61 08-03-2023 5 16
24 - 42 08-03-2023 5 17
28 - 82 08-03-2023 5 17
13 - 31 09-03-2023 4 15
36 - 63 09-03-2023 4 16
37 - 73 09-03-2023 4 15
12 - 21 10-03-2023 3 13
17 - 71 10-03-2023 3 21
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 14/3/2023
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/3/2023

  11 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  26 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  45 6 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  47 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  55 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  87 6 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  20 5 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  23 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/3/2023

  58 10 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  11 9 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  41 9 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  55 9 lần Tăng 4 lần so với 20 lần trước
  94 9 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  97 9 lần Tăng 6 lần so với 20 lần trước
  20 8 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước
  39 8 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước