XSMB 1/2 - Xổ Số Miền Bắc ngày 1 tháng 2 năm 2022

Chat
Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 14-01-2022 16 30
88 16-01-2022 14 26
42 18-01-2022 12 32
35 19-01-2022 11 35
86 19-01-2022 11 28
91 19-01-2022 11 31
56 20-01-2022 10 24
87 20-01-2022 10 27
03 21-01-2022 9 33
11 21-01-2022 9 27
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 1/2/2022
Cặp lo gan Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 23-01-2022 7 19
05 - 50 25-01-2022 5 19
59 - 95 25-01-2022 5 17
29 - 92 26-01-2022 4 13
07 - 70 27-01-2022 3 14
25 - 52 27-01-2022 3 21
56 - 65 27-01-2022 3 20
13 - 31 28-01-2022 2 15
19 - 91 28-01-2022 2 14
27 - 72 28-01-2022 2 14
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 1/2/2022
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 1/2/2022

  40 9 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  22 6 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  58 6 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  16 5 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  18 5 lần Giảm 2 lần so với 20 lần trước
  33 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  45 5 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  51 5 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
 • Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 1/2/2022

  18 12 lần Tăng 10 lần so với 20 lần trước
  40 11 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  58 11 lần Tăng 7 lần so với 20 lần trước
  38 10 lần Tăng 5 lần so với 20 lần trước
  16 9 lần Tăng 1 lần so với 20 lần trước
  22 9 lần Tăng 3 lần so với 20 lần trước
  39 9 lần Tăng 8 lần so với 20 lần trước
  52 9 lần Tăng 2 lần so với 20 lần trước