Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27-07-2022

XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 27-7-2022
Mã ĐB 8AB - 5AB - 12AB - 13AB - 1AB - 7AB
ĐB 09155
Giải 1 63250
Giải 2 6177147619
Giải 3 303106988583520148393403891584
Giải 4 7099855256005581
Giải 5 221513154090758598420531
Giải 6 712752820
Giải 7 89154133
ĐầuĐuôi
00
10,2,5,5,5,9
20,0
31,3,8,9
41,2
50,2,2,5
6
71
81,4,5,5,9
90,9
ĐầuĐuôi
0,1,2,2,5,90
3,4,7,81
1,4,5,52
33
84
1,1,1,5,8,85
6
7
38
1,3,8,99