XS Mega thứ 6 - Kết quả xổ số Mega ngày 01/03/2024